O nás

 

MUDr. Milena Mejzlíková

V roce 1985 dokončila MUDr. Milena Mejzlíková vysokoškolská studia na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po krátké praxi na Městské hygienické stanici v Brně a mateřské dovolené se začala věnovat oboru praktické lékařství pro dospělé.

Předepsanou praxi absolvovala v nemocnici v Chrudimi a Pardubicích a v dubnu 1993 složila atestaci ze všeobecného lékařství.

Od 1. ledna 1994 provozuje soukromou praxi všeobecného praktického lékařství v Krouně.

Již od atestace se podílela na službách Lékařské služby první pomoci v Hlinsku a 18 let pracovala jako lékař Rychlé lékařské služby Pardubického kraje na výjezdovém stanovišti Hinsko. Od roku 2021 pracuje na částečný úvazek v hospici v Chrudimi.

Byla jí udělena Licence České lékařské komory pro všeobecné praktické lékařství a urgentní medicínu. Rovněž získala mezinárodní diplom Institutu Boiron v homeopatii a složila zkoušky z akupunktury.

MUDr. Milena Mejzlíková se věnuje i výuce budoucích praktických lékařů jako školitel IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání). V lednu 2006 jí byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace pro specializační vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé. V její ordinaci probíhá výuka i zkoušky budoucích praktiků.

 

 

Lucie Vacková, DiS.

Vystudovale jsem střední zdravotnickou školu a navazující Vyšší odbornou školu v Havlíčkově Brodě.  Po škole jsem nastoupila do domova seniorů v Hlinsku. Práce se seniory mě bavila, měla jsem však ambice posouvat se dál a získat nové pracovní zkušenosti, takže když jsem měla možnost zkusit si práci v dialyzacnim středisku v Hamzove léčebně, byla to pro mě výzva. Práce byla odborná a velmi obohacujici. Když se však ani po pár letech středisko nerozběhlo v takové míře jak mělo, bylo rozhodující, kam mé pracovní kroky povedou a já se ocitla opět tam, kde jsem začala svoji sesterskou praxi, a to v Havlíčkobrodské nemocnici na oddělení chirurgie, traumatologie a urgentního příjmu. Práce byla pestrá, ale nastala pracovní odmlka v podobě rodičovské dovolené. Při působení na rodičovské dovolené jsem chodila vypomahat do ordinace paní doktorky Mejzlíkové, kde se mi zalíbilo natolik, že mé působení zde trvá.