Vybavení

EKG

Elektrokardiografie představuje základní neinvazivní vyšetřovací metodu v kardiologii. Je založena na snímání elektrické aktivity srdečního svalu pomocí přístroje zvaného elektrokardiograf. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch...

Stanovení INR přístrojem CoaguChek® XS

INR stanovujeme k vyšetření krevní srážlivosti zejména u pacientů užívajících kumarinové preparáty (Warfarin a Lawarin) při prevenci a léčbě trombóz (krevních sraženin). Při užívání kumarinových preparátů dochází ke snížení krevní srážlivosti („ředění krve“) v důsledku snížené tvorby srážecích...

C-reaktivní protein (CRP)

CRP je protein, který je v krvi zdravého člověka přítomen ve velmi nízkých koncentracích. Zasáhne-li organismus bakteriální infekce, koncentrace CRP prudce vzroste. Pokud je původcem infekce virus, koncentrace CRP vzroste jen mírně. Koncentrace CRP se zvyšuje a snižuje mnohem rychleji než...