Přístroj QuikRead

Přístroj QuikRead

Přístroj QuikRead umí C-reaktivní protein (CRP), test na okultní krvácení ve stolici (FOB), test na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku a glykovaný hemoglobin.

 

CRP je protein, který je v krvi zdravého člověka přítomen ve velmi nízkých koncentracích. Zasáhne-li organismus bakteriální infekce, koncentrace CRP prudce vzroste. Pokud je původcem infekce virus, koncentrace CRP vzroste jen mírně. Koncentrace CRP se zvyšuje a snižuje mnohem rychleji než sedimentace červených krvinek. Hodnota CRP tak může lékaři pomoci při rozhodování, má-li nasadit antibiotika.

Normální hodnoty u zdravého člověka: méně než 8 mg/l

FOB — z angl. „faecal occult blood“ je vyšetření na přítommnost krve ve stolici. Provádí se v pravidelných dvouletých intervalech jako prevence nádorového onemocnění střeva.

 

STREPTEST je vyšetření na přítomnost spálového bacilu (Streptococus pyogenes), který vyvolává angínu. Hned v ordinaci máme jistotu, můžeme nastavit správná antibiotika a nemusíme čekat na výsledek výtěru zaslaného na mikrobiologii.

 

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN je průměrná hodnota hladiny cukru v krvi za 3 měsíce.