C-reaktivní protein (CRP)

C-reaktivní protein (CRP)

CRP je protein, který je v krvi zdravého člověka přítomen ve velmi nízkých koncentracích. Zasáhne-li organismus bakteriální infekce, koncentrace CRP prudce vzroste. Pokud je původcem infekce virus, koncentrace CRP vzroste jen mírně. Koncentrace CRP se zvyšuje a snižuje mnohem rychleji než sedimentace červených krvinek. Hodnota CRP tak může lékaři pomoci při rozhodování, má-li nasadit antibiotika.

Normální hodnoty u zdravého člověka: méně než 8 mg/l

K vyšetření CRP slouží přístroj QuikRead®. Pracuje na principu certifikované metody fotometrického měření zákalové reakce CRP s činidlem. Přístroj QuikRead® slouží mimo jiné k vyšetření okultního krvácení (FOB — z angl. „faecal occult blood“).