EKG

EKG

Elektrokardiografie představuje základní neinvazivní vyšetřovací metodu v kardiologii. Je založena na snímání elektrické aktivity srdečního svalu pomocí přístroje zvaného elektrokardiograf.

Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch těla, kde je možné jej monitorovat pomocí elektrod -EKG svodů. Obvykle se ke snímání srdeční aktivity užívá dvanácti svodů, které registrují elektrickou aktivitu z různých míst na těle (hrudník, končetiny). Výstupem je grafický záznam - elektrokardiogram zachycující průběh srdečního cyklu.

EKG křivka zobrazuje výchylky (vlny, kmity) ze základní izoelektrické linie. Základem je zápis průběhu jednoho srdečního cyklu, kde vlna P odpovídá stahu (depolarizaci) síní, komplex QRS stahu komor, vlna T návratu komor do původního stavu (repolarizaci). Někdy bývá patrna ještě vlna U, odpovídající repolarizaci některých částí převodního srdečního systému.

Na záznamu se hodnotí tvary vln a kmitů, jejich výška a vzdálenost. Tak je možné jednoduchým způsobem zjistit některé srdeční poruchy.

Abnormální průběh křivky může poukazovat na různé chorobné stavy: ischemické změny (angina pectoris, infarkt myokardu), poruchy srdečního rytmu (arytmie - tachykardie, bradykardie, fibrilace síní či komor, blokády převodního systému a další), srdeční selhání, zánět srdečního svalu (myokarditida, perikarditida), chlopňové vady, zvětšení srdečních komor (hypertrofie) či změny provázející onemocnění štítné žlázy.

Elektrokardiogram se provádí jako preventivní vyšetření po čtyřicátém roce života. Lékař jej také může doporučit, pokud máte následující symptomy: bolest na hrudi, pocity bušení srdce nebo nepravidelného rytmu, dechové problémy, pocity únavy a slabosti, nebo pokud poslechem (pomocí fonendoskopu) zjistí neobvyklé zvukové fenomény (šelesty).

EKG vyšetření je bezbolestné, bezpečné a trvá kolem deseti minut. Někdy je také třeba sledovat srdeční aktivitu po delší časový úsek, například pro zjištění poruch srdečního rytmu. Pro tyto účely se využívá Holterovo monitorování. Při Holterově monitorování se jedná o čtyřiadvacetihodinové sledování EKG záznamu pacienta při jeho běžné činnosti. Vyšetřovaný má během této doby připevněné jednu až dvě elektrody, křivka EKG se zaznamenává na magnetickou pásku a celý záznam je poté vyhodnocen počítačem.