Stanovení INR přístrojem CoaguChek® XS

Stanovení INR přístrojem CoaguChek® XS

INR stanovujeme k vyšetření krevní srážlivosti zejména u pacientů užívajících kumarinové preparáty (Warfarin a Lawarin) při prevenci a léčbě trombóz (krevních sraženin). Při užívání kumarinových preparátů dochází ke snížení krevní srážlivosti („ředění krve“) v důsledku snížené tvorby srážecích faktorů v játrech. Protisrážlivý účinek kumarinových preparátů ovlivňují mimo jiné souběžně užívané léky a strava (příjem vitamínu K srážlivost zvyšuje). Normální hodnoty INR se pohybují u zdravého člověka mezi 0,8-1,2. V případě pacienta léčeného kumarinovým preparátem je terapeutické rozmezí přibližně mezi hodnotami 2,0 a 4,0. Výsledek vyšetření, ke kterému stačí malá kapka krve, lze odečíst během několika málo minut. Studie zabývající se novým systémem CoaguChek® XS ukázala vysokou úroveň pravdivosti a správnosti a velmi nízkou nepřesnost stanovení INR

 

K vyšetření INR pomocí přístroje CoaguChek® XS je zapotřebí pouhá kapka krve na rozdíl od běžného odběru při laboratorním vyšetření. Tento způsob vyšetření Quickova testu ocení nejeden pacient užívající Warfarin nebo Lawarin.